ART

Aishite imasu ni Romulo P. Baquiran Book Review

Isinulat ni Sir Romulo P. Baquiran ang Aishite imasu: Mga Dagling Sanaysay sa Danas-Japan ang mga sanaysay rito noong siya ay nagturo ng Wikang Filipino sa Japan noong 2014-2017. Inilathala naman ito ng UP Press ngayong 2021. Bakit mo ito kailangang basahin? Maraming dahilan para basahin mo ang librong ito. Una, basahin mo ito dahil… Continue reading Aishite imasu ni Romulo P. Baquiran Book Review

ART

Instructions on How to Disappear by Gabriela Lee

Instructions on How to Disappear by Gabriela Lee is published in 2016 by Visprint, Inc. Some of the stories have been published in some local and international journals. Each story has its own beauty that made me finish reading this book in one sitting. There are several stories in this book. But here are some… Continue reading Instructions on How to Disappear by Gabriela Lee

ART

Hinugot sa Tadyang ni Lualhati Bautista Book Review

Dahil Buwan ng Wika, at Buwan ng Akdang Pinoy ang Agosto, isusulat ko sa Filipino ang rebyu para sa aklat na pinamagatang Hinugot sa Tadyang na isinulat ni Lualhati Bautista. Sa pamagat pa lang, masasabi mong nagpapahayag ng peminismo ang akdang ito. Lahat ng anim na kabanata ay isang paglalarawan sa danas ng babae bilang… Continue reading Hinugot sa Tadyang ni Lualhati Bautista Book Review

LIFE LESSONS

My thoughts after self-publishing my book

Paghilom Book is live on Shopee! As of this writing, I have signed and written personal dedication on 103 books. 103 orders is definitely unexpected. When I planned about this self-publishing thing, I only estimated about 50 orders. But, I've received more than 100 orders here! Unexpected. Photo taken by @anjnttms on Instagram. What are… Continue reading My thoughts after self-publishing my book

ART

Dead Balagtas Tomo 1: Mga Sayaw ng Dagat at Lupa

I am not into graphics novel or comics but I had fun reading Dead Balagtas Tomo 1: Mga Sayaw ng Dagat at Lupa. This graphic novel won the 2018 Madrigal-Gonzales Best First Book Award and 2018 National Book Award for Best Graphic Literature and Best Book Design! (Well-deserved, Ms. author!) There are three reasons why… Continue reading Dead Balagtas Tomo 1: Mga Sayaw ng Dagat at Lupa